christmas = Nollaig


at Christmas = um Nollaig, faoi Nollaig;
Christmas Day = Lá Nollag;
Christmas Eve = Oíche Nollag;
Christmas Eve = Oíche Nollag;
Christmas Card = cárta Nollag;
Christmas tree = crann Nollag;
Christmas night = Oíche Lá Nollag;
Merry Christmas! = Nollaig Shona!;
(Christmas) carol = carúl;
the twelve days of Christmas = achar an dá lá dhéag;
the twelfth day of Christmas = an dara lá déag den Nollaig;
Happy or Merry Christmas = Nollaig Shona!;
Christmas if falling on a weekday = Lá Nollag más dálach é;
Christmas and other picture greeting cards = cártaí Nollag agus pictiúrchártaí tréaslaíochta eile;
Christmas and other picture greeting cards, with or without trimmings = cártaí Nollag agus pictiúrchártaí tréaslaíochta eile, bíodh nó ná bíodh siad maisithe;