Great ! And in Vietnamese.

Merry Christmas - Chúc Giáng Sinh vui vẻ
Happy New Year - Chúc Mừng Năm Mới :home: